Във виртуалния океан от фалшиви новини „Списанието“ е остров на истината.

„В начало бе Словото, и Словото бе у Бога“

Във виртуалния океан от фалшиви новини „Списанието“ е остров на истината.