В света на радиестезията – измерване на аурата с багети

В света на радиестезията – измерване на аурата с багети

Радиестезични багети са използвани още преди 7 000-8 000 години. Радиестезията е способността на хората да правят енергийна медицинска диагностика на хора и животни; подбиране на лечение, измерване на аурата. Радиестезията обикновено се прилага за определяне на местоположението на нещо, което е скрито под земната повърхност. Терминът се състои от две думи: радио-означаващ излъчване на вълни и естезия- е чувстване, усещане, улавяне.

Радиестезията може да се определи качеството на храни, билки, медикаменти; да се открие влиянието на вредни вълни , които предизвикват заболявания, на подземни води и геоложки разломи, геобиологични мрежи, електромагнитни полета; радиоактивност; токсичност, микроорганизми, предмети излъчващи негативни енергии.

BiostimN помага на човешкото енергийно поле, обграждащо тялото. Хaрмонизира, компенсира и усилва аурата.

Съществуват и много радиестезични помагала и апарати : махала, багети, махала-багети, , радиестезични вълномери. Някои хора имат усещането, че радиестезията е странна, тайнствена и дори суеверна практика. Всъщност тя е един изключително практичен начин да влезете в контакт с подсъзнанието си.

За да регистрирате аурата трябва да си направите чифт правоъгълни багети. Това са две метални пръчки с форма на буквата Г. По-дългата страна трябва да е с дължина 25-30 см, а по-късата страна – около10-15 см. За целта може да се използват телени закачалки за дрехи.

aura bageti x

Тези правоъгълни багети се държат хлабаво със свити длани, като двете по-дълги части сочат право напред. Може за вас да се окаже полезно да поставите по-късите краища в пластмасови сламки, за да могат пръчките да се движат свободно в ръцете ви. Добре се получава и без пластмасовите сламки, но много хора са склонни да стискат багетите прекалено силно. Естествено, когато правят така, багетите не могат да се движат свободно.

Преди опита, да регистрирате аурата на човек, излезте с багетите навън и потърсете с тях водопроводите, които влизат в имота ви. Отпуснете съзнанието си във възможно най-голяма степен. Мислете си, че търсите вода с багетите и след това вървете бавно от единия край на имота си до другия. В някакъв момент багетите ще започнат да се кръстосват една над друга и най-накрая вероятно ще застанат успоредно една до друга пред вас. Това е известно като радиестезийна реакция. Първоначално това може да изглежда свръхестествено. Ключът към успеха е да отхвърлите недоверието и да се отпуснете.

Какво е силна аура и как да я хармонизираме?