Жената в различните ѝ роли

Жената в различните ѝ роли

„Жената в различните ѝ роли“ е тазгодишното мото на българския формат - „Денят на жената предприемач“, който ще бъде честван за четвърти път в България на 24-ти ноември 2022 година в Гранд хотел Милениум София.

„Международният ден на жената предприемач“ се празнува за пръв път в световен мащаб през 2013-та година, а от тогава насам е отбелязан в 144 държави и 65 университета и институти. Организацията на Обединените Нации (ООН), Камарата на Представителите в САЩ също честват Women’s Entrepreneurship Day - WED. В градове като Ню Йорк, Лос Анджелис и Филаделфия е обявен за официален празник. Българският формат също прави такава заявка. Основната мисия на „Денят на жената предприемач“ е жените и младите момичета да получат необходимото насърчаване, споделен опит и вдъхновение, за да се развиват успешно и превърнат в лидери, постигащи успех във всяка една своя роля.

Посланик на „Денят на жената предприемач“ за България е Славянка Стойкова, която оглавява, в ролята на председател, Асоциацията на жените предприемачи в България - „Селена“, а продуктов мениджър и идеен организатор на събитието, откакто се празнува в България, е Десислава Авджиева, която заема позицията на заместник-председател. Организацията е създадена преди 15 години в подкрепа на жени предприемачи, лидери, мотиватори и експерти в своята област. Членуващите дами в нея са от всякакви бизнес области и имат различен професионален път, а целият управителен съвет е съставен само от дами с дългогодишен предприемачески опит в разнообразни сфери на развитие, за да управляват ефективно Асоциацията. „Селена“ е първата по рода си асоциация в България, която подкрепя жените в бизнеса. Основните цели на организацията са свързани с подпомагане на женската предприемаческа дейност. Данните на НСИ сочат, че през последните години делът на бизнес дамите в България се увеличава, като над 30% от предприемачите у нас са от нежния пол. Това е и причината за 4-ти път „Селена“ да организира специално събитие, на което жените, занимаващи се с предприемаческа дейност, ще имат възможност да споделят своите знания, да окуражат хората около тях и да им помогнат за тяхното бизнес и личностно развитие.

„Денят на жената предприемач 2022“ е специално посветен на жената в различните ѝ роли, която вдъхновява както жени, така и мъже. Празникът е насочен не само към дамите, ориентирани към предприемаческа дейност. Основната цел на събитието е да се покаже комплексната роля, която жените изпълняват в ежедневието си. От отглеждането и възпитанието на децата, през изпълнение на всички домакински задължения, поддържането на красива визия и участието в различни бизнес начинания, дамите са основен катализатор на съвременното общество. Поради тази причина е важно жените, притежаващи необходимия нюх, знания и компетенции да развиват предприемачеството си в България, без да напускат страната. В подкрепа на това, по време на събитието, ще се проведе дискусия на тема: “Как да развивам успешно бизнеса си в България и как да разширя дейността си в международен план?”. В този панел участие ще вземат и различни международни организации, които през призмата на опита ще мотивират жените да развиват предприемаческата си дейност в други държави, без да излизат от пределите на България.

Заедно с палитрата от функции и ролите, които дамите заемат в обществото, често основен приоритет в живота на голяма част от жените предприемачи, е подкрепата на различни общественополезни дейности и каузи. Поради тази причина и през 2022 година, Асоциацията на жените предприемачи в България - „Селена“ и организаторът на „Денят на жената предприемач 2022“ - агенция Alternative Advertising, ще подкрепят обществено значима кауза в помощ на възрастни хора - „Предай нататък“.

 

Как да активизираме аурата си в периоди на стрес