Честваме паметта на свети пророк Варух

 

Пророк Варух бил Божи избраник и възвестявал Неговата воля на еврейския народ във връзка със завладяването на земите им от вавилонците в VII век преди Христос. Като помощник на пророк Йеремия, когато Йеремия бил в затвора, Варух записвал неговите пророчества и след това ги четял на народа в храма. Заради справедливите си обвинения към цар Йоаким и народа Варух не бил обичан, но не преставал да говори истината. В Библията е запазена книга с неговите пророчества. Пророк Варух говори и за идването на Божия Син на земята като Спасител на човешкия род.

Свети Харитон бил родом от малоазийския град Икония (днес Коня в Турция) и живял по времето на император Аврелиан (270-275 г.). Бил известен с християнската си духовност и когато бил издаден указ срещу християните, той бил един от първите заловени от управителя на града. Подложили го на ужасни мъчения, но още докато бил в затвора, император Аврелиан бил убит. Следващият император, Проб, отменил указа и така Харитон бил освободен. Върната била свободата на затворниците, а заточениците можели да се върнат в родните си места. Тия, които се криели по пещери и пустини, отново започнали да се събират свободно на молитва. А Харитон решил да отиде в Йерусалим и да живее като отшелник в пещери в района. Славата му се разпространила бързо и много други монаси се събрали край него. Така Харитон създал манастира във Фара. Въпреки това, жадувайки за уединение, той отново заминал за вътрешността на пустинята, където в района на Сука създал нова обител.

Свети Харитон се преселил във вечността на 28 септември 350 г. Понеже безстрашно изповядвал вярата си и страдал за това, но не загинал мъченически, е наречен изповедник. От него е останал обредът на монашеското пострижение, т.е. посвещение.

Източник: БТА

Одобрена е Интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточния регион

Регионалният съвет за развитие на Североизточния регион за планиране одобри единодушно интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за периода 2021-2027 г. по време на свое онлайн заседание, председателствано от председателя на Общинския съвет на община Варна Тодор Балабанов.

Стратегията е изготвена с широко участие на заинтересованите страни от региона. С одобрението ѝ приключва процесът на подготовка за интегрирано териториално развитие на региона за периода 2021-2027 г.

„Вярваме, че заедно постигнахме балансиран документ с фокус върху основните приоритети, по които ще се работи в програмния период 2021-2027 г.“, подчерта при участието си в заседанието заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Десислава Георгиева. Стратегията създава условия за генериране на всички важни за региона идеи и проектни предложения и за комбинирано финансиране от европейски програми, публичен и частен капитал, допълни тя.

„Повишаване на динамичността на региона в глобален мащаб“, „Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги. Социално включване“ и „Териториално развитие и сближаване и осигуряване на устойчива околна среда“ са трите стратегически приоритета за развитие на региона, дефинирани в документа. Заложените като инструмент за тяхното изпълнение дейности и мерки ще спомогнат за фокусиране на усилията за социално-икономическо и екологично развитие на Североизточен регион като интегрирана териториална общност.

Финалната стъпка за одобрение на проектите на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите е внасянето им за разглеждане и одобрение от страна на Министерски съвет.

Спират ТЕЦ "Марица 3" - Димитровград заради замърсяване на въздуха

Спират Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) "Марица 3" - Димитровград заради нарушение на нормите на замърсяване на въздуха, обявиха на съвместен брифинг служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова и служебният министър на енергетиката Росен Христов.

Министърът на екологията коментира, че в събота са установени високи превишения на нормите на серен диоксид в предприятието. Три пъти по-високи са били стойностите в събота преди обед, каза тя. 

„Само в рамките на по-малко от 12 часа – от петък до събота, в Димитровград са регистрирани осем превишения на нормите на серен диоксид“, посочи още министърът.

Тя обясни, че допускането на превишения за серен диоксид на годишна база е до 24 на средночасовите норми и до три – на средноденонощните. В събота ние достигнахме прага на трите средноденонощни норми, подчерта Карамфилова. 

„Този момент е изключително критичен предвид факта, че в момента срещу България има две наказателни процедури, свързани с качеството на атмосферния въздух. Едната е свързана с нарушаване нормите на серен диоксид, а другата – с фини прахови частици“, коментира тя и добави, че финансовите санкции, които се очакват, са в „изключително големи“ размери. Карамфилова каза, че това поставя под риск и цялата енергийна система.

Министърът на екологията каза, че „има огромна вероятност“ съдът на Европейския съюз да постанови мерки, които са свързани най-вероятно с отнемане на дерогациите, дадени по отношение на нормите на серен диоксид на големите горивни инсталации в Маришкия басейн. 

„Втората мярка, която съдът може да постанови, е ясно и категорично намаляване на мощностите, дори има вероятност от затваряне на централи“, каза още Карамфилова.

Служебният министър на енергетиката поясни, че още две нарушения и определената за страната ни дерогация може да бъде отменена. „Което би довело на практика до затварянето на всички въглищни мощности в страната“, каза той. 

По думите му това би довело България от нетен износител на електричество до нетен вносител. Министър Христов посочи, че ТЕЦ „Марица 3“ има максимална мощност от 65 мегавата, което не го определя като фактор в енергийната сигурност на страната и региона. „Електроцентралите в Маришкия басейн обаче са с общо инсталирана мощност над три хиляди мегавата и са критични както за нашата енергийна система, така и за енергийната сигурност на целия регион“, подчерта той. 

Временното преустановяване на работата на ТЕЦ „Марица 3“ и следващите мерки, които сме взели – пълни проверки и консултации от експерти на министерството на околната среда и водите, е с цел тя да приведе работата си в рамките на екологичните си норми и, ако това не успее да се случи, тя ще трябва да остане затворена, обясни Христов. В случай, че еконормите не бъдат изпълнени, ще се наложи България да затвори 1/3 от енергийните си мощности, уточни той. 

Министър Карамфилова посочи, че работата на ТЕЦ „Марица 3“ е била спряна за 48 часа след констатираните през уикенда нарушения. „В момента се работи по намаляване на мощностите и предприемане на последващите действия“, добави тя.

На въпрос относно „ТЕЦ-Брикел“ Карамфилова коментира, че предприятието работи, но има разпоредени непрекъснати проверки. 

По време на брифинга министър Карамфилова обясни също, че министерството на околната среда и водите се готви да предостави информация на Европейската комисия, с която да покаже дали има устойчива тенденция към намаляване на нормите на серен диоксид. 

Източник: БТА

Почитаме паметта на света Теодора Александрийска

Света Теодора била родом от град Александрия. Живяла по времето на император Зенон (474-491 г.). Нейният покаен подвиг е особен и никак не бил лек. Тя била омъжена и била примерна съпруга, но доколкото никой не е застрахован против греха, така и тя поради неразумно увлечение извършила прелюбодеяние.

Деянието й останало скрито, но съвестта непрекъснато я укорявала. Затова решила да изкупи своя грях, тайно напуснала съпруга си и облечена като мъж отишла да се замонаши в мъжки манастир, за да се бори с изкушението. Приела мъжкото име Теодор. Там показала силно покайно настроение и голямо послушание, неуморно работела, дори повече от всички монаси. След две години на тежък труд, молитва и пост обаче монахът Теодор (т.е. Теодора) бил наклеветен от злонамерени хора, че е блудствал с жена.

Те дори донесли едно пеленаче, което изоставили пред вратата на манастира с обвинението, че е негово (всъщност нейно). За да не се разкрие, смирената Теодора понесла клеветата, взела бебето и се заселила недалече от манастира в бедна колиба да го отгледа като собствено. Защото си помислила, че и това детенце явно е плод на прелюбодейство или блудство. Цели седем години сред несгоди и оскъдица тя се грижила за детето. Понякога й помагали с храна хора от околните селища, пастири й давали мляко за детето. Накрая отново била приета в манастира, където момчето било поверено на учители заедно с други сирачета. Това момче по-късно също станало монах в обителта, където бил отгледан и образован.

Теодора пък продължила още няколко години да се подвизава примерно като монах Теодор, докато накрая се упокоила. Тогава при подготвянето на тялото й за погребение се разкрило, че този смирен и много усърден монах Теодор, понесъл толкова несправедливи упреци и клевети, бил жена.

 

Източник: БТА

Снимка: https://www.pravoslavieto.com/

Спокойна нощ в пострадалите карловски села

Спокойна нощ в пострадалите карловски села, въпреки дъжда, който се изля вчера следобед. Днес продължават дейностите по разчистване на улиците и къщите и отново се очаква много доброволци да се включат във възстановяването на засегнатите села. През целия ден вчера стотици доброволци разчистваха тонове кал.

За втори пореден ден стотици доброволци ще продължат да разчистват домовете на хората. Тяхната помощ е неоценима. Само с ръчен труд обаче е трудно да се напредва, нужни са малки багери, с които да се изгребва тинята от улиците и къщите. Нужни са и помпи, с които да се изпомпва водата, защото много къщи продължава да са наводнени. Доброволците вече се събират в центъра на село Богдан, за да бъдат разпределени на съответните места, където ще помагат през целия ден.

Остава засилено и полицейското присъствие във всички пострадали села. Очаква се жандармерията отново да не допуска всички автомобили, които искат да влязат на територията на селата, защото е изключително трудно да се разминават, тъй като повечето улици са непроходими и се образуват задръствания. По обяд в центъра на селата ще се раздава отново храна и вода както на доброволците, така и на пострадалите хора от наводненията.

Източник: БНТ

НОИ с нов сайт

Националният осигурителен институт (НОИ) обнови официалната си интернет страница (www.nssi.bg). Съдържанието в нея е организирано по удобен и прагматичен за ползвателите на сайта принцип, с фокус върху основните групи потребители на услугите на НОИ. Главните менюта позволяват всеки посетител да намери на едно място това, което го интересува, сервизната информация е групирана по логичен и лесно достъпен начин.

Бързото и интуитивно боравене с менютата също е сред основните предимства на обновения интернет сайт. Още на началната страница са изведени най-посещаваните рубрики и е осигурен директен достъп до електронните услуги на института. Пак там под рубриката „Важно“ присъстват и други често ползвани страници, което гарантира добрата ориентация на потребителите и допълнително подобрява мобилността на платформата.

В съответствие със съвременните стандарти за разработване на интернет страници, сайтът предоставя възможност за безпроблемен достъп от всички електронни устройства. Освен за влизане през компютър, са разработени версии за ползване през мобилни телефони и таблети, като дизайнът на всяка една от тях е съобразен с изискванията на съответното устройство. Осигурен е и достъп за хора със специфични потребности.

Явор Гечев: Проверките в горите около наводнените села ще продължат колкото е необходимо

"Отиваме на мястото, където ни водят местните, които ни алармираха за всички неща - да видим това, което излиза на хартия като дърводобив и дали отговаря на истината". Това заяви земеделският министър Явор Гечев преди началото на днешната проверка в горите около засегнатите от наводненията карловски села.

Проверяват се и фирмите, добивали дървесина - разпитите се провеждат от полицията, уточни министърът. "Имаме пълна готовност - имаме национална полиция, местна полиция, Агенция по горите, представители на регионалното министерство от Басейновата дирекция и РИОСВ - кметовете на селата са тук, имаме пълната готовност на картографи, карти 10 години назад какви са били сечищата", каза още Явор Гечев.

Ще се проверяват и сигнали на местни хора. Различна техника, включително дронове, ще помогнат да се установи имало ли е нарушения. Проверките ще продължат толкова, колкото е необходимо, а информацията от днешните обходи ще бъде обработена до дни и ще стане публична, увери министърът.

Източник: БНТ

Проф. Радка Аргирова: Следващият пик на коронавируса се очаква през октомври

Наближава следващият пик на коронавируса, който се очаква да бъде от началото до края на октомври, каза епидемиологът проф. Радка Аргирова в ефира на Нова телевизия. „Този пик няма да бъде висок, няма да бъде страшен – той ще бъде по-нисък, по-малък, но ще бъде по-продължителен като време“, посочи тя. Проф. Аргирова отбеляза, че няма данни да има съвсем нов вариант на COVID-19, поне засега. 

Този период обаче съвпада и с началото на грипния сезон, затова ще трябва да се направи обща ваксинационна кампания – както за субвариантите на „Омикрон“, така и за грипната ваксина. „Ще трябва да възстановим една голяма част от ваксинационните центрове, които в момента са закрити, не само у нас. Трябва да обърнем особено специално внимание на децата“, отбеляза проф. Радка Аргирова. 

Новите ваксини срещу подвариантите на COVID-19 са направени да стимулират вече съществуващ имунитет, коментира тя по повод информацията, че новите ваксини могат да се поставят само на вече ваксинирани срещу коронавируса.

Трябва да имаме предишен имунитет от ваксина, може да имаме една бустерна доза или две, може да имаме и само пълния курс на ваксинация, обясни проф. Аргирова. По думите й обаче трябва да са минали поне три месеца от последния бустер, за да може да се постави новата ваксина. Според нея в края на септември в България се очакват първите количества от ваксините срещу „Омикрон“.

Източник: БТА

Снимка: Стопкадър на БНТ

Безплатна почивка за още близо 17 000 ученици

Още 16 795 ученици, придружавани от 1726 ръководители, получават средства за безплатна почивка по Национална програма „Отново заедно“.

Правителството отпусна 5 515 500 лева за финансиране на дейностите от втория етап на програмата от 1 до 19 юли. Предоставят се по 500 лева на ученик за шестдневна екскурзия, включваща 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни културни и спортни дейности.

4 955 220 лева се насочват към 142 общини за покриване на разходите по пътуванията на 15 059 ученици и 1539 ръководители от общо 398 общински училища. Министерството на образованието и науката получава 473 000 лв. за финансиране на 39 държавни училища за пътуване на 1038 ученици и 116 ръководители и на 8 частни училища за екскурзии на 400 ученици и 42 ръководители. 44 000 лева отиват в Министерството на културата за финансиране на 4 държавни училища за почивки на 159 ученици, придружавани от 17 ръководители. На Министерството на младежта и спорта се дават 43 250 лв. за пътуванията на 139 ученици и 12 ръководители от 4 спортни училища.

Програма „Отново заедно“ беше създадена през 2021 г. с решение на Министерския съвет. Целта е социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти извън училищната и семейната среда за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19.

За тази година бюджетът на програмата е общо 22 600 000 лева. През първия й етап, който приключи на 30 юни, бяха одобрени за участие над 17 000 ученици и ръководители.

Шишков: Държавата ще помогне на наводнените села със средства и с интелектуален капацитет

Всяко министерство и всяка институция ще даде своя дял за възстановяване на наводнените общини в Карловско и държавата ще помогне и със средства, и с интелектуален капацитет.

Това стана ясно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в студиото на „Денят започва“ по БНТ.

Той съобщи, че в момента всички институции, които могат да помогнат при разчистване на наводненията, помагат. Включила се е и държавната фирма "Автомагистрали", както и служители от тол управлението.

„Трябва да се направи бърза оценка на щетите от наводненията и да започне възстановяване на инфраструктурата в района“, категоричен е Шишков. За целта е необходимо бързо да се направят проекти за възстановяване.на пътната и улична мрежа в селата, като предвид аварийната ситуация това ще може да стане с директно възлагане на строителните фирми, а след това - в процеса на строителството ще се издават и строителните документи.

„Предстои голяма експертна работа и като възстановяване, и като строителство, и като проектиране. На практика селата буквално се нуждаят от чисто нова инфраструктура в основната си част“, подчерта министърът.

„Освен бързото справяне с щетите трябва да се направи и основен анализ на пропуските, довели до бедствената ситуация в района“, заяви още Шишков и допълни, че най-важното е институциите да не си прехвърлят отговорността, а да се помогне на хората. „Анализът къде са пропуските е необходим, за да не се повтарят тези неща“, заяви министърът и обясни, че освен по инфраструктурата щети в наводнените села има и по ВиК мрежата. Затова ВиК дружествата в региона са предупредени да възстановяват водоснабдяването много внимателно, защото се очаква да има течове по компрометираната мрежа и има опасност отново от заливане на населените места.

Пред БНТ министърът на регионалното развитие и благоустройството съобщи, още че до средата на другата седмица трябва да има акт 15 и да бъде завършен първият етап от междусистемната газова връзка Гърция – България. По думите му две неща са останали за довършване от строителя – асфалтиране на пътя в диспечерския център и противопожарната защита в едно от халетата. След това остава свикването на държавна приемателна комисия и окончателната документация, за които министърът изрази надежда, че ще бъда изпълнени бързо и сроковете за пуск на интерконектора ще бъдат спазени.

Министърът съобщи, че във вторник му предстои среща с всички участници в строителството на интерконектора и ще се направи равносметка на постигнатото и това, което остава за довършване.

Снимка: Стоп кадър на БНТ