Трайно намаление на цените на продуктите на държавната млекопреработвателна компания

Цената на килограм сирене в търговските обекти на Ел Би Булгарикум от днес е 12,90 лева, а тази на кашкавала - 15,90 лева. Това обяви изпълнителният директор на “Ел Би Булгарикум” Владимир Русев в сутрешния блок на БНТ.

“През последните седмици проведохме серия от срещи с български производители и вече имаме нови договори за доставка, които ще позволят намаление на цените и запазване на печалбата на дружеството”, подчерта Владимир Русев. По думите му предишното ръководство е допуснало Ел Би да работи на загуба, като е сключило неизгодни договори за доставка и то на вносно мляко. “Най-спешната задача бе да възстановим договорите с българските производители, защото Ел Би трябва да бъде еталон за българския вкус”, подчерта Русев. Това ще позволи и трайно намаление на цените.

В Ел Би Булгарикум стриктно се спазва и стандартът за производство на млечни продукти - в един килограм сирене се влагат 7 литра мляко, а в един килограм кашкавал - 10 литра мляко. “Договорените цени на суровината ни позволяват да продаваме на обявените цени и да бъдем на печалба, но пазарният ни дял е много нисък, за да влияем на пазара. Затова планираме и инвестиции в разширяване на търговската ни мрежа, за да дадем възможност на българските граждани да пазаруват на тези цени на повече места в страната”, обясни Владимир Русев.

 

Как да активизираме аурата си в периоди на стрес


Представят агроиновациите на форум „Фермата“

За търговците на дребно условията са предизвикателни – висока инфлация, ръст на лихвите, заплаха от рецесия, затруднения при веригата на доставки. Това променя потребителското поведение и налага промяна и в подхода за представяне на продуктите и услугите, рекламата, посланията на бранда и изграждането на дългосрочни взаимоотношения с клиентите.

Недостигът на работна сила и все по-широкото приемане на иновативни технологии също изправят търговците пред предизвикателства.

За ритейлърите е важно в такава сложна среда да поставят акцент върху създаването на стойност за потребителите и разграничаване от конкуренцията с подходящи, навременни оферти и по-голяма ефективност при поръчката, плащането, доставката и цялостната комуникация с клиентите.

Поведението на потребителите при пазаруване се променя постоянно, особено в икономическа среда. Точното разбиране на моделите и предпочитанията на потребителите при покупка позволява на търговците да подобрят стратегиите за лоялност, да идентифицират области за рационализиране на работния процес и персонала и да подобрят изживяването при пазаруване, за да увеличат приходите.

По време на Retail Digital Forum 2023 ще научите:

-Каква е динамиката на потребителските нагласи в криза

-Колко важни за бизнеса са данните и анализите

-Какви подходи да приложите за оценка на ефективността на кампаниите си

- Как ритейл бизнеса да се развива и да бъде устойчив в развитието си

- Какви са най-важните елементи за един успешен ритейл бизнес

-Какво изживяване очакват потребителите от първата среща с магазина до плащането и доставката

-Кои са работещите подходи за привличане 

България вече има ключова роля за доставката на тръбен газ от Азербайджан

Министърът на енергетиката Росен Христов проведе двустранни срещи с министрите на енергетиката и на икономиката на Азербайджан – Парвиз Шахбазов и Микаил Джабаров. И двете страни изказаха удовлетворение от сътрудничеството си в сферата на енергетиката. Азерските министри изразиха интереса си към газовата инфраструктура на България, която е една от малкото подходящи възможности за транзит на газ към Югоизточна и Централна Европа. В тази връзка министър Христов посочи възможностите на съществуващата инфраструктура, в това число и действащия от октомври миналата година интерконектор с Гърция (IGB), както и стартиралия строеж на новата газова връзка със Сърбия, който се очаква да заработи в края на годината.

„В резултат на сътрудничеството ни със съседните държави България вече има ключова роля за доставката на тръбен газ от Азербайджан, както и на LNG от договорените терминали в Гърция и Турция. На това се дължи и засиленият интерес за партньорство с нас от много държави в региона“, обясни Росен Христов. Той запозна колегите си министри и с проекта, който включва подобряване на газовата инфраструктура на 4 държави – България, Румъния, Унгария и Словакия, с което ще се удвои капацитетът за пренос на газ.

Двустранните срещи бяха част от програмата на българската делегация, която участва в 9-ата министерска среща на Консултативния съвет на Южния газов коридор в Баку. Форумът бе открит от президента на Азербайджан Илхам Алиев и еврокомисаря по енергетика Кадри Симсон. В българската делегация участваха и Деница Златева – изпълнителен директор на “Булгаргаз“, Владимир Малинов – изпълнителен директор на „Булгатрансгаз“, Теодора Георгиева – изпълнителен директор на ICGB, както и началникът на политическия кабинет на министъра на енергетиката Любомира Ганчева.

Moody's потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива

Moody’s потвърди дългосрочния рейтинг на България в чуждестранна и местна валута Baa1 със стабилна перспектива.

Потвърждаването на рейтинга Baa1 на България балансира следните ключови фактори: 1) Очакванията на Moody’s, че енергийна криза в Европа няма да отслаби съществено икономическата и фискалната позиция на страната. 2) Подкрепата за кредитния профил на България, произтичаща от перспективата за приемане на еврото, въпреки риска от забавяне на приемането след 2024 г. 3) Рисковете за ефективността и напредъка на правителството по ключови приоритети, произтичащи от продължителния вътрешнополитически застой в страната.

Стабилната перспектива отразява очакванията на Moody’s за относително слаба флуктуация на основните икономически и фискални показатели на страната през следващите 12 до 18 месеца. Тя също така отразява баланса на рисковете между потенциалните отрицателни ефекти върху кредитния профил, произтичащи от политическата ситуация в страната, и потенциалните положителни ефекти от евентуалното приемане на еврото.

Анализаторите от Moody’s оценяват, че въпреки нарастващите производствени и потребителски цени, наличните данни за България към ноември 2022 г. показват, че индустриалното производство и частното потребление в страната са относително устойчиви на тези шокове. Moody's очакват реалният растеж на БВП да възлезе на 2,7 % през 2022 г., след което да се забави до 1,4 % през 2023 г. и посочват, че тези оценки са сред най-стабилните темпове на растеж в сравнение с останалите европейски страни през тази година. Отбелязана е също способността на правителството да предостави подкрепа на предприятията, без да отслаби фискалната си позиция, като важен фактор, който обяснява защо Moody’s не очаква енергийната криза да има значителни и трайни икономически последствия върху българската икономика. От рейтинговата агенция смятат, че инфлацията ще се понижи до 6,0 % в края на 2023 г., спрямо 14,3 % в края на 2022 година. В съответствие с необходимостта от изпълнение на Маастрихтските критерии, очакванията на агенцията са, че бюджетният дефицит ще остане стабилен около 3 % от БВП през 2023 и 2024 г., а държавният дълг леко ще се увеличи до 23,8 % и 24,7 % от БВП, съответно в края на 2023 и 2024 г., запазвайки общата фискална позиция на страната като цяло непроменена.

Според Moody’s България все още може да изпълни целта си за приемане на еврото от 2024 г., но в основния сценарий за страната е заложено, че този процес вероятно ще бъде отложен поне до 2025 година.

Липсата на стабилна управляваща коалиция, през по-голямата част в периода от април 2021 г. до настоящия момент, е довела до повишаване на рисковете, свързани с провеждането на ключови за страната политики и би могла също да усложни възможността на правителството за реакция при наличието на непредвидени събития. Анализаторите отбелязват, че служебното правителство се е оказало ефективно в укрепването на алтернативните маршрути за доставка на газ през Гърция и Турция, както и алтернативни доставки на природен газ, най-вече от Азербайджан.

Рейтинговата агенция би повишила кредитния рейтинг при наличието на подобрение в перспективите за растежа в дългосрочен план, произтичащи от подобрения в инфраструктурата и институционалната среда, както и присъединяването на страната към еврозоната. Moody’s отбелязват, че биха понижили рейтинга при трайно влошаване на силната бюджетна позиция на страната, перспективите пред дългосрочния икономически растеж, както и при неуспех в завършването на процеса по присъединяването към еврозоната.

Отпада двойната тарифа на тока за бита

Министерството на енергетиката отчита, че на базата на постигнатите успехи в гарантиране на надеждната работа на енергийната система и двойното намаляване на цената на газа, не се налага въвеждане на двойни тарифи на тока.

Служебното правителство категорично няма да извежда битовите потребители на свободния пазар на електрическа енергия. България е третият нетен износител на електрическа енергия в Европа и няма да допуснем българите да се товарят с непосилни сметки за ток.

Полагат се всички усилия да се задържат и дори намалят цените на газа, което ще позволи да не се увеличава цената на топлинната енергия от 01.01.2023г. Този успех ще помогне да се избегне свръхнатоварването на енергийната и електропреносна система през отоплителния сезон, посочват от Министерство на енергетиката.

При непредвидени ситуации и нов ръст на цената на газа, ще се търсят механизми за компенсиране на потребителите.

От ведомството предупреждават, че политизирането на темата не е в интерес на българските граждани и бизнес.

"Министерството на енергетиката работи по различни разчети и антикризисни варианти, които е готово да представи на Народното събрание за обсъждане и решение. Силно се надяваме проектобюджетът и предлаганите мерки за компенсация на потребителите и стабилизиране на енергийната система да не станат заложник на предизборна надпревара", посочват още от министерството.

Изочник: БНТ

Аурата - ключът към здравето на човека


Христо Алексиев: Имаме решение за енергийни компенсации за домакинствата и бизнеса

Разработили сме механизъм за енергийни компенсации и за тяхното финансиране в проект на закон за прилагане на европейския регламент за справяне с високите цени на енергията. Това заяви вицепремиерът по икономическите въпроси и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев на заседание на Кризисния щаб по енергетика. Днес стартира процесът на обществено обсъждане за механизма по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г.

Проектът е съобразен с нашата национална енергийна система и спецификите на българския пазар. С това продължаваме доброто и близко сътрудничество между държава, синдикати и бизнес, в резултат на което постигнахме значително намаление на цената на природния газ, добави вицепремиерът Алексиев.

Предложеният механизъм е временен, както и европейският регламент – предвижда се действието му да продължи до юли 2023 г. Христо Алексиев очерта два акцента в предлаганите промени. Първият е предвидимост на цената на тока, газа и електроенергията за битовите потребители. Така домакинствата ще имат спокойствието, че ще могат да си позволят осветление и отопление и няма да им се налага да сменят вида отопление в средата на отоплителния сезон, посочи вицепремиерът. Той подчерта, че се запазва действието на регулирания пазар на електроенергия за битовите потребители.

Механизмът ще се финансира чрез солидарни вноски от всички производители на електроенергия. Ще бъдат облагани свръх печалбите на производителите и със средствата, които постъпват, ще се изплащат компенсации на тези, които се нуждаят от тях. Потребителите на ток, газ и парно, които имат обществени функции – училища, детски градини и ясли, социални домове и др., ще намерят подкрепа, за да продължа спокойно да изпълняват функциите си, увери Христо Алексиев.

Представителите на браншовите организации посочиха, че приемането на такъв закон е неизбежно и необходимо, но в рамките на дискусиите трябва да се помисли за детайлите на предлагания механизъм, така че той да се прилага лесно и прозрачно. Бизнесът приветства прозрачността при разговорите с държавата за доставките на природен газ, което доведе до значително намаляване на цената на синьото гориво. Те изразиха увереност, че и по въпроса за механизма за енергийни компенсации, сътрудничеството между държава, бизнес и синдикати, ще доведе до ползи за участниците на пазара и потребителите.

НАП продава на търг оръжия втора употреба

Националната агенция за приходите продава на търг с тайно наддаване 1397 броя огнестрелни оръжия втора употреба за почти 122 000 лв. Сред тях има ловни пушки, пистолети и други. Част от оръжията са иззети от МВР от собственици, чиито разрешителни са изтекли, а други са отнети с издаден акт от съд или прокуратура.

Предлаганите пушки и пистолети са разделени в общо 11 групи, като две от тях се състоят от оръжия, предназначени за резервни части.

Кандидат-купувачите могат да наддават за една или повече групи, като предложения за участие в търга се представят за всяка група поотделно в срок от 31 октомври до 3 ноември 2022 г. В същия срок може да се направи оглед на предлаганите оръжия в Централния оръжеен склад на МВР, където се съхраняват.

За участие в търга, който е насрочен за 8 ноември, се допускат само лица, платили депозит 20 % от началната тръжна цена за съответната група и които притежават необходимите лицензи по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Повече информация за условията и изискванията към участниците в търга може да бъде намерена в Портала за продажби на НАП

В бобовдолски села има недостиг на дърва за зимата

Жители на няколко бобовдолски села все още нямат доставени дърва за огрев през зимата, въпреки че са се записали в списъците на горското стопанство още през месец февруари.

Кметът на Мало село заяви, че при него има заявени 230 кубика дърва, досега не е изпълнен нито един.
Проблемът е, че само 1 фирма се занимава с доставката. Много от хората пък са се отказали да чакат и са преминали на отопление на пелети, въпреки че ще им излезе по-скъпо.

Директорът на Държавно горско стопанство-Дупница Атанас Диманков коментира, че малко по-късно са дадени допълнителни обекти. Изрази надежда, че до края на октомври трябва повечето хора да са с доставени дърва, а в процеса по снабдяването ще бъде включена още една фирма.

 Източник: БНТ

Никола Стоянов: 10 от 10 автомобила в Европа ще имат части, произведени в България

Досега България се гордееше, че в 9 от 10 автомобила в Европа има части, произведени в нашата страна. Съвсем скоро ще можем да кажем, че във всеки европейски автомобил има български елементи, защото имаме потвърждение от нов инвеститор, който е глобален производител в автомобилната индустрия. Това съобщи министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов по време на Семинар за новопостъпили членове на чуждестранния дипломатически корпус в България, организиран от Дипломатическия институт към Министерството на външните работи.

Икономическият министър изтъкна пред чуждестранните дипломати, че България е много атрактивно място за инвестиции - трета в света по ИТ специалисти на глава от населението и в топ 10 на страните с високообразовани софтуерни инженери в Европа. „Надявам се заедно да работим по много проекти. България е в много важен момент от своето развитие и бих казал ключов за привличането на чужди инвестиции“, категоричен бе той.

В заключение министър Стоянов пожела успех на дипломатите и заяви, че врата му е винаги отворена за тях и представителите на бизнеса от техните страни.

 

 

 

Как да повишим онлайн продажбите си

Собствениците на онлайн магазини вече могат да се възползват от предимствата на технологии, характерни за мобилните комуникации, като пуш нотификациите. Този мощен инструмент за ангажиране на вниманието може значително да увеличи интереса на потребителите към даден сайт или приложение и да стимулира регулярното използване и по-честите покупки. Той обаче до скоро не беше достъпен за онлайн магазини.

Това се променя с появата на новата, изцяло разработена в България платформа BeyondCart, която може да превърне всеки онлайн магазин, създаден с Woo Commerce, в пълноценно мобилно приложение. В добавка тя може да интегрира в електронния магазин и разнообразни функции, характерни за смартфоните, както и да добави мощни възможности за анализ на потребителското поведение. Ето и някои от най-интересните функционалности:

Пуш нотификациите

са технология за ангажиране на потребителите и увеличаване процента на конверсиите, която ако бъде използвана от онлайн магазин, може да доведе до регистриране на много повече продажби. BeyondCart предоставя възможност за изпращане на неограничен брой таргетирани пуш съобщения, които са напълно безплатни. По този начин онлайн магазините могат да спестят голяма част от разходите си за ретагретиране. Чрез тях може да се стимулира аудиторията със специални отстъпки и промоции, както и да се създаде по-висок интерес към даден продукт.

Таблото за управление и анализ на данните

от своя страна показва в детайли резултатите от продажбите и информация за потребителското поведение, генерирани през мобилното приложение. От него собственикът на един онлайн магазин може да извлече важна информация относно продуктите, които даден потребител е разглеждал и закупил, както и тези, които е запазил за по-късно или е забравил в количката си за пазаруване.

Благодарение на мощната си технология таблото за управление и анализ на данните на BeyondCart разполага с различни филтри и категории, позволяващи сегментиране на различни групи от клиенти. Този тип сегментация е полезна, защото чрез нея могат да бъдат таргетирани съобщения до определени потребители, ангажирайки тяхното внимание.

Пуш нотификации плюс анализ на данни

Комбинацията между описаните две функционалности дава множество нови възможности. Чрез иновативната си технология системата на BeyondCart помага на всеки онлайн магазин

да изпраща правилно таргетирани съобщения чрез пуш нотификации, базирани на анализите и в подходящото време.

Допълнителни функционалности

  1. Забравени колички - в системата има модул за забравени колички, който следи дали

потребителите не оставят нещо в количката си, след което автоматично ретаргетира с пуш

нотификации.

  1. Лесен дизайн на принципа “Drag and Drop”.
  2. Simple Checkout Process - попълване на информацията за контакт автоматично.
  3. Директна интеграция със Спиди и Еконт.