Бойко Борисов: Отпускаме над 6 млн. лв. за подобряване на водоснабдяването в община Севлиево

Отпускаме над 6 млн. лв. за подобряване на водоснабдяването в община Севлиево.
Дебитът на реките Зелениковец, Росица, Багарещица и Бяла продължава да намалява заради засушаването, а водоснабдителните системи са амортизирани и по тях се губи вода. С тези средства ще бъдат направени нужните ремонти по мрежата и така ще се гарантира непрекъснатост на водоснабдяването на населените места в община Севлиево. Инвестициите във ВиК сектора имат изключително важно значение не само за благоустрояването, но и за цялостното икономическо и социално развитие на населените места. Затова и в бюджета за следващата година един от акцентите ще бъде ВиК инфраструктурата.
Бойко Борисов