Ефективен начин как да активираме аурата и да бъдем в хармония със себе си

Ефективен начин как да активираме аурата и да бъдем в хармония със себе си

Върху дрехата, така създава условия за равномерна защитна аура около тялото.
В контакт с тялото – прикрепен към дреха или като медальон.
За постигане на най-добри резултати е препоръчително капсулата на BiostimN да бъде позиционирана по средата на торса (близо до слънчевия сплит) и да се избягва преградата на дрехите.
✅BiostimN помага на човешкото енергийно поле, обграждащо тялото.
✅Хaрмонизира, компенсира и усилва аурата в периоди на стрес, в среда на електро-магнитни излъчвания, магнитна активност от слънцето и земята, статичното електричество.
✅Предотвратява потискането на по-слабите енергийни полета от по-силните.
Може да поръчате от тук http://auraactive.com/order-now/❗️✅
Използването на BiostimN заедно с метални колиета намалява неговата ефективност.